Mikronationen Kugelmugel

Det finns (beroende på hur man definierar begreppet) upp till etthundra mikronationer i världen. Vissa källor hävdar att länder med färre än en miljon invånare borde klassificeras som mikronationer, men i så fall skulle definitionen passa in på en femtedel av världens självständiga stater. Enligt andra källor är det bara sådana stater, som av allt att döma är mer skämtsamt än seriöst menade, som bör kallas mikrostater. Till denna kategori räknas också olika slags konstnärsprojekt, bland andra Kugelmugel.

Kugelmugel [Foto: Rolf Palmberg 2011]

Kugelmugel är en före detta mikronation i Wien. I praktiken är det fråga om ett litet, klotformat hus med en diameter på ca 7,5 m. Huset byggdes av en österrikisk konstnär, Edwin Lipburger, som år 1984 utropade sitt konstverk till en självständig republik. Enligt Wikipedia hade republiken under sina glansdagar 389 medborgare, vilka, dessvärre, av utrymmesskäl måste bo utomlands, m.a.o. i Österrike. Lipburger vägrade konsekvent att betala skatt till den österrikiska staten och tryckte också sina egna frimärken. Han var mycket nära att få fängelsestraff för sina tilltag, men räddades av att den österrikiske presidenten förbarmade sig över honom för att han tyckte att det var en rolig idé.

I dag finns den före detta mikronationen inne i en nöjespark, Wurstelprater, bakom taggtråd och otillgänglig för den stora allmänheten. Nöjesparken och den närliggande allmänna parken Wiener Prater finns i stadsdelen Leopoldstadt.

[Foto: Rolf Palmberg 2011]
[Foto: Rolf Palmberg 2011]