Böcker till salu

Två böcker av Rolf Palmberg:

Multipla intelligenser för språklärare

Karperö 2003: Palmsoft Publications. ISBN 952-91-5762-2. 113 sidor.
En introduktion till Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna och Michael Bermans språkdidaktiska modell SAFER.

Pris: 3 €. 

Det nya stället 

Tammerfors 2007: Pilot-kustannus. ISBN 978-952-464-644-4. 180 sidor.
En roman om arbetet i en lärarhögskola och en lärares planering av Det Perfekta Brottet.

Pris: 5 €. 

Böckerna kan beställas direkt från Palmbergs språkservice. Porto tillkommer.